onsdag 21. august 2013

Time is ticking away.

Skuleåret e igang.
Elevane e på plass, bøkene e delt ut, første veketest e i kjømdå.
På mystisk vis tok ferien slutt, uten at eg egentlig va heilt klar øve det.

Ka eg har gjort i ferien?
Spør heller ka eg ikkje har gjort, det e masse viktigare.
Eg har ikkje retta ei einaste finskriftbok. Eg har ikkje stressa med halvårsvurderingar,
planlegging eller nasjonale prøvar. Eg har ikkje hatt daglig ansvar for ein haug med
ungar som ikkje e mine egne. Eg har ikkje gått vakt, ikkje løyst konflikter, ikkje fått
"du e så ufattelig urettferdig"-blikket, ikkje mast på elevar, ikkje blitt mast på av elevar...

Kort sagt: eg tok fri. Og ikkje bare fra dei slitsomme tingå med å var lærar.
Eg tok fri fra alt og alle som krevde nåke av meg. Eg har ikkje skreve referater.
Ikkje forholdt meg te folk eg blir sliten av. Ikkje gått på styre- eller komitémøter.
Eg har ikkje eingang blogga.
Heilt fri.

Eg har hatt tid te å lesa aviså.

Og det va SKJØNT.
Tid. Tid te å stoppa å ta bilde av ting eg syns e morro.

Ingen kommentarer: